Project Manager

Epostadresse:
nan@racom.no

Nan Barås har vært ansatt i Racom AS siden 2020, og arbeider med leveranser og prosjektledelse. Militærfaglig bakgrunn med spesialisering i telematikk og informasjonssikkerhet. Erfaring med sambandssystemer, fysisk sikring og byggeledelse.