Solution Architect

Epostadresse:
Ole.Gunnar.Dahle@racom.no

Ole Gunnar Dahle har vært ansatt i Racom AS siden 2018, og arbeider med fag-, og Integrasjonsløsninger. Elektrofaglig bakgrunn. Erfaring med avanserte lyd og lyssystemer, integrerte sikkerhetssystemer, mellomvareløsninger og toppsystemer.