For aktører innen energi- og industri leverer Racom intelligente, digitale sikkerhetsløsninger. Med de riktige løsningene for deres behov får dere økt situasjonsforståelse, bestlutningsstøtte og hjelp til hendelseshåndtering.

 

Situasjonsforståelse og beslutningsstøtte for kraftselskaper

 

Racoms sikkerhetsløsninger bygger på bedriftens eksisterende sensorer og system. Vi syr alt sammen, slik at alle dataene dine samles og tolkes på ett og samme sted.

Med Situator Manager blir alle data som strømmer gjennom kontrollsenteret overvåket. På denne måten kan vi oppdage avvik og forløpere til hendelser tidlig.

Basert på din organisasjon eller bedrifts utfordringer setter vi opp regler og prosedyrer, slik at operatørene får beskjed om hvordan de skal agere i enhver situasjon.

 

Optimalisering og effektivisering

 

Der Situator Manager kan kalles hjernen bak løsningene, kan Operational Intelligence Center kalles dashbordet. OIC er enkelt forklart et dashboard som gir deg oversikten og hva som skjer og når det skjer. Det finnes en rekke tilleggs integrasjoner for ulike roller i bedriften. Operatøren blir varslet om brann, sikkerhetspersonalet som er nærmest hendelsen blir varslet om hva som skjer og hva den skal gjøre, mens økonomiavdelingen i bedriften får oversikt over kostnadene rundt hendelsen.

 

Neste generasjons Video Management System

 

Racoms VisionHub kombinerer video som hoveddetektor med andre verdifulle data fra alarmpaneler, inntregningsdetektorer, brannvarsling og adgangskontroll.

I VisionHub får du det prisvinnende Suspekt Search verktøyet, som lar deg lokalisere og spore en bestemt person på kort tid. Funksjonen Video Analytics bruker algoritmer for å hjelpe dere med å skille mellom falske alarmer og reelle hendelser. Den oppdager suspekte bevegelsesmønstre, og kan advare deg allerede før noe er skjedd.

 

Intelligente, digitale løsninger for energi- og industribransjen

 

Racom leverer sikkerhetsløsninger til energi- og industriselskaper, og vi tar utgangspunkt i deres eksisterende systemer.

Kontakt oss i dag for en skreddersydd sikkerhetsgjennomgang rundt hva Racom kan gjøre for å løse deres sikkerhetsutfordringer.