Dagens flyplasser er ikke lenger bare transportsentrum, men et eget lite samfunn hvor mange mennesker oppholder seg samtidig og vi finner store mengder med sensorteknologi og data. I et så komplekst miljø, kan uønskede hendelser fort utvikle seg til en kritisk og alvorlig hendelse der sanntidsinformasjon er avgjørende for å ta rett beslutninger.

Racom er en sentral aktør på alle de store norske lufthavnene og leverer ulike løsninger innen både sikkerhet og drift som ivaretar sanntidsinformasjon for deres beslutningstakere.


Enhetlig sikkerhetsplattform for beslutningsstøtte

 

Toppsystemet Situator Manager integrerer systemer og sensorer, inkludert videostyring, til en enhetlig sikkerhetsplattform. Situator korrelerer og analyserer alle data fra disse systemene for innblikk i hva som skjer og forutser hva som vil skje.Med et felles operasjonsbilde og forhåndsdefinert veiledning, sikres en effektiv respons.

Vårt system integrerer alle dine kameraer, sensorer, enheter, kommunikasjonssystemer og eksterne datakilder, sammen med dine driftsprosedyrer, i en enkel og enhetlig plattform. Dette skaper ikke bare et felles operasjonsbilde, men gir deg også muligheten til å forutse neste hendelse. Det gir deg en bedre forståelse av hva som skjer og gir en effektiv plattform for beslutningsstøtte.

Situator Manager Racom.
Digital situasjonsforståelse for alle sensorer.


Racoms sikkerhetsløsning for flyplasser

 

Radar som perimetersikring.

Våre systemer er i bruk hos mange av verdens største og travleste lufthavner. Dette gir oss bred kjennskap til hvilke parametere som er viktig for hver enkelt flyplass, og sørger for at vi kan utvikle og fornye våre bransjeledende løsninger kontinuerlig. Kombinasjonen av sensorteknologier som radarer og akselerometerbaserte sensorer i kombinasjon med de tradisjonelle sikkerhetssystemene gir en unik sanntidsforståelse over lufthavnene og et presist beslutningsgrunnlag.


Minimer dyre forsinkelser og evakueringer

 

Desto raskere man identifiserer og agerer på en hendelse, jo lavere blir kostnaden. Ved å overvåke rullebaner, terminaler, parkeringsplasser og avgangshaller, har du til enhver tid full oversikt over aktiviteten i området. Med tidlig deteksjon, får kontrollrommet full oversikt, og personellet som er nærmest hendelsen kan reagere på sekunder. Dette sikrer trygghet for alle brukere av området.


Smart videosystem for flyplasser sparer tid

 

På en flyplass er tiden det aller viktigste. Vårt Video Management System identifiserer potensielle hendelser, og med Suspect Search kan du spore opp og lokalisere en bestemt person på få minutter. Video Analytics hjelper deg med å skille mellom falske alarmer og faktiske hendelser.


Kontakt Racom i dag dersom du ønsker en skreddersydd sikkerhetsgjennomgang rundt hvordan vi kan underlette deres sikkerhetsutfordringer.