Over 90% av verdens gods transporteres til sjøs. Skjer det en større hendelse ved en havn, kan konsekvensene bli store. Daglig skjer det små og store hendelser som må løses på best mulig måte.


Situasjonsforståelse med intelligente løsninger fra Racom

 

Racoms sikkerhetsløsninger for havner starter med tidlig deteksjon og gir operatørene instrukser for hvordan de skal agere hele veien. Dette danner et godt grunnlag for at operatørene kan ta riktige og veloverveide beslutninger.

Kombiner video med andre verdifulle data

 

Racoms VisionHub kombinerer den tradisjonelle VMS-løsningen med andre data fra eksisterende sikkerhetssystemer. Alt fra adgangskontroll, brannvarsling og alarmpaneler til inntregningsdetektorer kan integreres.

Med video som hovedfunksjon, og med enda flere elementer kan havnens behov for situasjonsforståelse og hendelseshåndtering dekkes.

Systemet settes opp basert på havnens behov, og gir deg tilgang til den dataen du trenger, når du trenger den.

Situator Manager er et panel for digital situasjonsforståelse

 

Med Situator Manager får du vite hva som skjer hvor, og informasjon om hvordan du skal agere. Ved hjelp av deres eksisterende sikkerhetsløsninger og sensorer, setter Racom alt sammen til en digitalt panel som gir deg full oversikt over hendelser.

Med Situator Manager blir det lettere å tolke mengden av data som sendes gjennom kontrollsenteret, og gjennom forhåndsdefinerte prosedyrer får operatører og sikkerhetspersonell beskjed om hvordan de skal løse hendelsene.

Basert på havnens utfordringer og eksisterende sensorer, plukker vi ut alle relevante data og setter opp regler og prosedyrer.

Operational Intelligence Center gir deg proaktiv situasjonsforståelse

 

Operational Intelligence Center er en modul for Situator Manager som hjelper din organisasjon med å forstå og håndtere mengdene med informasjon som strømmer inn i kontrollsenteret. OIC er enkelt forklart et dashboard som gir deg full oversikt over hva som skjer og når det skjer.

Med OIC kan du oppdage forløpere til hendelser, slik at du kan være tidlig ute og eliminere og redusere risiko.

Nedenfor kan du se en case-film for hvordan en av løsningene vi tilbyr optimaliserte sikkerheten rundt en havn i Gdansk i Polen.


Kontakt oss for en sikkerhetsgjennomgang for deres havn

Kontakt Racom i dag dersom du ønsker en skreddersydd presentasjon om hvilke av deres sikkerhetsutfordringer vi kan løse.