Med de rette tekniske løsningene kan Racom optimalisere drift, operasjoner, sikkerhet, nettverk og kommunikasjon for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner.

Racom ivaretar sikkerheten til kritiske funksjoner

 

Kritiske infrastrukturer er sårbare for alle typer angrep; alt fra tyveri til terrorisme. På grunn av at kritiske infrastrukturer er så utsatte for angrep har de gjerne store sikkerhetssystemer. Disse systemene genererer enorme mengder informasjon som tolkes og følges opp. Å administrere slike sikkerhetssystemer kan bli uhåndterlig.

Racom har løsningen som sørger for at det blir mulig å håndtere sikkerhetssystemene og den enorme mengden informasjon. Vi leverer intelligente, digitale løsninger til bedrifter og organisasjoner som leverer kritisk infrastruktur.

En enkel, enhetlig plattform for hendelseshåndtering

 

Situator Manager integrerer systemer og sensorer, inkludert videostyring, til en enhetlig sikkerhetsplattform. Situator Manager korrelerer og analyserer alle data fra disse systemene. Dette gir et innblikk i hva som skjer hvor og mulighet til å kunne forutse hva som vil skje i fremtiden. Forhåndsdefinerte prosedyrer veileder operatører hele veien, slik at de har riktig beslutningstøtte for respons. På den måten kan du være tidlig ute med å håndtere utfordrende situasjoner og sørge for at kontrollen alltid opprettholdes.

Med et felles operasjonsbilde og forhåndsdefinert veiledning, sikres en effektiv respons.

Video management system ivaretar kritiske infrastrukturer

 

VisionHub kombinerer tradisjonelle VMS-løsninger med andre data og alarmbehandling, kombinert med elementer fra hendelseshåndteringssystemer. Det avanserte programmet er utviklet etter bransjens strengeste standarder, og ivaretar bedriftens behov for hendelseshåndtering.

I VisionHub inngår Suspect Search-verktøyet som lar deg lokalisere og spore en bestemt person på kort tid.

Tidsriktig beslutningsstøtte

 

I Operational Intelligence Center trekkes det ut data fra alle dine sensorer, som presenteres som tidsriktig informasjon som støtte for alle dine beslutninger.

Dette er en modul for Situator Manager, som hjelper din organisasjon med å forstå og håndtere mengdene informasjon som kommer inn i kontrollsenteret.

Systemet gir grundig informasjon om hendelsene som må behandles, og er på denne måten markedets beste plattform for beslutningsstøtte for aktører innen infrastruktur og andre viktige samfunnsfunksjoner.

Racom leverer sikkerhetsløsninger til kritisk infrastruktur

 

Drifter du kritisk infrastruktur eller andre viktige funksjoner? Våre løsninger er skalerbare og kan skreddersys og tilpasses deres behov, alt fra massive flyplasser til mindre universitetsområder.


Kontakt Racom i dag, for en samtale rundt deres behov, og hvordan vi kan løse dem.