Med økt befolkningstetthet i storbyene, øker også behovet for fornuftig bysikkerhet. Å sørge for og opprettholde sikkerheten der store folkemengder beveger seg hver eneste dag er en stor utfordring og er blitt mer komplekst enn noensinne. Kompleksiteten øker også i takt med et stadig økende trusselbilde.

Full situasjonsbevissthet og bevisst situasjonshåndtering er den smarte og effektive veien til trygghet i bybildet.


Forutsigbar situasjonshåndtering

 

Racom integrerer systemer, sensorer og data for omfattende og forutsigbar situasjonsbevissthet. Denne informasjonen kan også gjøres tilgjengelig for de rette instansene, både i sanntid og for å rapportere om viktige hendelser i ettertid.

Denne totale synligheten gjør det mulig for byer å reagere effektivt og proaktivt på alle hendelser.

Felles operasjonsbilde for bedre respons

 

Med Operational Intelligence Center (OIC) kan Racom integrere deres eksisterende sikkerhetsløsninger og sensorer med vårt eget Situator Manager. Herfra kan dere samle inn store mengder data og overvåke alle hendelser. Systemet gir også muligheten til å få innsikt i situasjonene allerede før de finner sted.

Alle interessenter, på tvers av funksjon, avdeling eller sted, arbeider fra et felles operasjonsbilde for bedre respons. Avansert situasjonsbevissthet sikrer at hendelsene håndteres effektivt og med forbedrede resultater.

Med forhåndsdefinerte prosedyrer og regler kan operatører og sikkerhetspersonell få beskjed om hvordan de skal reagere i sanntid. Kompatibel veiledning sørger for at det blir mulig å agere riktig og hensiktsmessig med hensyn til ulike hendelser og situasjoner som oppstår.

Smarte, digitale sikkerhetsløsninger

 

Racom tilbyr smarte og trygge sikkerhetsløsninger. Våre systemer ble blant annet blitt brukt under vinter-OL i Sochi i 2014, og ved andre lignende, store og krevende sportsbegivenheter.

Sikkerhetsbevisste byer og organisasjoner har allerede brukt samme teknologi for å øke kompetansen under sikkerhetsoperasjoner.

Smarte bygg i smarte byer

 

Våre løsninger egner seg også for å drifte smarte bygg og tilrettelegger for mer kostnadseffektiv Facility Management. Det innebærer blant annet at manuelle renholdstjenester kan effektiviseres med digitale løsninger som regner ut rengjøringsbehovet og at kantinedriften kan bli mer kostnadseffektiv ved å måle hvor mange mennesker som er i bygget hver dag.

Alt av luft, vann og varme kan kobles sammen med systemet fra Racom, slik at både sikkerhet og drift kan styres fra samme kontrollrom. Dette gir en tryggere og mer effektiv hverdag for alle involverte parter.

Bedre ressursutnyttelse

 

I en nødsituasjon er det naturlig at alle ønsker å støtte, men det kan skape ytterligere forvirring rundt roller og hva som må gjøres. Ved full situasjonsforståelse og grundig beslutningsstøtte får alle aktuelle aktører beskjed om hvor og når de skal agere, og ressursene blir utnyttet bedre. Dette sørger for at krisehåndteringen blir bedre og mer effektiv.

Rask respons med Situator Manager og VisionHub

 

Med Situator Manager kombinerer Racom din organisasjons eksisterende sikkerhetsløsninger med ny teknologi for å skape en helhetlig sikkerhetsplattform. Her kan VMS-systemet VisionHub integreres. Systemet kombinerer tradisjonell videoovervåkning med smarte teknologiske løsninger. Suspect Search-verktøyet lar deg raskt identifisere og overvåke en bestemt person, og algoritmene til Video Analytics hjelper deg med å skille mellom faktiske hendelser og falske alarmer.

Vårt avanserte Video Management System- og debriefingsverktøy, styrer og maksimerer all hendelsesinformasjon under og etter en sikkerhetshendelse.

Har din by eller kommune behov for sikkerhetsløsninger?

 

Kontakt Racom i dag for en skreddersydd gjennomgang av hva våre løsninger kan gjøre for å hjelpe deres utfordringer.