Biometriske løsninger tar over for tradisjonelle sikringsløsninger på tvers av industrier og plattformer

Biometriske sikkerhetsløsninger har ekspandert kraftig på tvers av plattformer og industrier de seneste årene. Disse løsningene benytter millioner av telefoner og applikasjoner seg av daglig på tvers av kontinenter, og det sees stadig større nytte av disse løsningene. Med økende nøyaktighetsgrad, implementeringsenkelhet og utbredt adapsjon, blir ansiktsgjenkjenning i økende grad ansett som det naturlige førstevalget for moderne virksomheter.  

Siden innføringen av innovasjoner som stemmegjenkjenning, signatur autentisering eller fingeravtrykkskanner, har teknologien og sikkerhetskravene økt substansielt. Derfor forventer ekspertene at ansiktsgjenkjenning snart vil være den ledende biometriske sikkerhetsløsningen på markedet. 

Ansiktsgjenkjenning er ikke lenger kun anvendbart på fasiliteter som kategoriserer som kritisk infrastruktur eller av militær signifikans. En rekke virksomheter nasjonalt og globalt ser fordelene ved å kunne identifisere spesifikke individer, og bedre kundebehandling, samt bedre sikre deres eiendeler.  I samhandling med kameraer kan ansiktsgjenkjenning sikre din virksomhet eller arbeidsplass både digitalt eller fysisk.  

Fysisk sikring 

  • Trussel eller inntrenger deteksjon 
  • Perimeter- og eiendelsikring 
  • Individgjenkjenning 

Digital sikring 

  • Sammenligne ID bilde med selfie 
  • Autentisering med ansiktsgjenkjenning 
  • Online og mobil identitetsverifikasjon 

 

Dersom du ønsker å lese mer om hvordan biometriske sikkerhetsløsninger endrer hverdagen, ta kontakt.