Uregulert droneflyvning er et voksende problem

Å håndtere ulovlig droneflyvning er en utfordring som kan påvirke både sikkerheten og produksjonen på anlegg landet over.

Luftfartstilsynet varslet om 70 uønskede dronehendelser i 2018, en markant vekst siden 2017. Samtidig som det er forventet 800.000 eiere av drone i Norge er dette en økende trussel.

Ta en titt på denne filmen som visualiserer hvordan denne trusselen kan håndteres.