Sømløs flytrafikk krever moderne, samt effektive varslings- og håndteringsløsninger da økt ulovlig aktivitet utfordrer sikkerheten

Mellom 19 og 21 desember i fjor ble hundrevis av flyvninger kansellert som konsekvens av ulovlig dronebruk som stanset sikker flyvning. Omtrent 140 000 passasjerer ble rammet i denne hendelsen. Nå ser vi også økt aktivitet blant ulovlig dronebruk i Norge.

I 2018 fremla Opinon AS en undersøkelse om at det finnes 400 000 droneeiere i Norge, en nær dobling fra 2017, og at ytterligere 800 000 nordmenn planlegger å anskaffe seg drone i nær fremtid. Samtidig med vekst i antall eiere, øker antall anmeldelser på grunn av ulovlig flyvning innenfor sikkerhetssonen rundt lufthavner. Den seneste tiden har det vært flere hendelser som har ført til stenging av luftrommet på Oslo Lufthavn.

Responsiv og hurtig håndtering av slike tilfeller er vesentlig for å opprettholde sikkerheten for passasjer og andre berørte. I dag bistår vi Avinor på tvers av landet i å få kontroll på ulovlig droneaktivitet uten å gå på bekostning av de reisende gjennom våre løsninger  for dronedeteksjon.

Christopher Church fra Interpol forteller at hans største frykt ved droneaktivitet er scenarioer hvor de blir benyttet til å spre giftig gass over områder som en arena eller en festival.

 

Kjenner du til de fem hovedreglene for lovlig droneflyvning som Luftfartstilsynet har fremlagt?

  • Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
  • Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.
  • Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
  • Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
  • Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.