top of page

ISO-sertifisering

Racom AS er ISO-sertifisert og tar kontinuerlig forbedring på alvor i henhold til følgende standarder:

Sertifiseringen er utført og fortløpende revidert av Nemko AS og viser at Racom AS systematisk har fokus på kontinuerlig kvalitetsforbedring. Racom AS arbeider etter et administrativt styringssystem som inkluderer arbeidsprosesser og prosedyrer som danner grunnlaget for systematisk virksomhetsstyring på alle nivåer i organisasjonen. 

Som kunde av Racom AS, gir dette en trygghet om at Racom AS har fokus på:

  • Å arbeide aktivt for å forstå og løse våre kunders behov, krav og forventninger.

  • At vi kontinuerlig forbedrer gjennom å forebyggende og korrigere tiltak basert på systematisk evaluering på tilbakemeldinger fra kunder, ansatte og ledelse

  • At vi opprettholder og forløpende forbedrer kundetilfredshet gjennom produkter, funksjoner og tjenester for å skape varig verdi for våre kunder og samarbeidspartnere.

  • Forebyggende og korrigerende tiltak for kontinuerlig forbedring gjennom å systematisk dokumentere alvorlige avvik, identifiserte rot-årsaker, samt å iverksette korrigerende tiltak.

  • Systematisk og målbart fokus på Racom sin belastning på det ytre miljøet, samt stille krav til bærekraftig bevissthet ved valg av partnere og underleverandører

  • Å møte sine kunder med riktig nivå av sikkerhet i leveranser, opplæring og kommunikasjonssystemer

  • At vi behandler personopplysninger og annen type informasjon i samsvar med de krav som er gitt i gjeldene forskrifter, lovverk og forordninger, samt kontinuerlig vedlikeholde et tilfredsstillende informasjonssikkerhetsnivå.

bottom of page