Deep Learning og AI

I Operational Intelligence Center (OIC) trekkes det ut data fra alle dine sensorer. Dataen presenteres som tidsriktig informasjon og kan brukes som støtte for alle dine beslutninger.

Operational Intelligence Center er en modul for Situator Manager som hjelper din organisasjon med å forstå og håndtere mengdene med informasjon som strømmer inn i kontrollsenteret.

Alle data som kommer inn, behandles og forteller deg hvordan du skal agere. Med OIC får du grundig informasjon om hendelsene som må behandles, og systemet er på denne måten markedets beste plattform for beslutningsstøtte.

OIC er enkelt forklart et dashboard som gir deg oversikt over hva som skjer, når det skjer.

Proaktiv situasjonsforståelse

Operational Intelligence Center overvåker dine datamengder, og vil kunne identifisere forløpere til hendelser slik at du kan eliminere og redusere risiko, allerede før det skjer. Dette gir deg en proaktiv situasjonsforståelse, hvilket kan være svært nyttig og hensiktsmessig for deg og din organisasjon.

Lar deg bruke og utnytte riktig data

OIC er ikke bare et system for å overvåke sikkerhet, men også et system som kan brukes til å måle en rekke ulike parametere i en bedrift. Adgangskontroll kan gi deg svar på hvor mange mennesker som er på jobb i lokalene, som igjen vil gi deg datagrunnlag til kantinedrift og vaskepersonell. Dersom møterom står ubrukte eller store deler av staben er ute av kontoret, kan kantinen servere mindre mat og ubrukte møterom trenger ikke renhold. Dermed er ikke OIC kun et system for økt sikkerhet og redusert risiko, men også et system som gir deg muligheten til å effektivisere din organisasjon.

Med OIC kan din virksomhet optimalisere driften på flere forskjellige måter, og du kan trekke ut data i sanntid, ha oversikt over historisk data og ha grunnlag for å gjøre antagelser for fremtiden.

Kontakt Racom i dag for en sikkerhetsgjennomgang


Med Operational Intelligence Center får bedriften bedre oversikt, og økt forståelse for egen drift.
Kontakt oss i dag for en uforpliktende gjennomgang av OIC, skreddersydd etter deres behov.