Situator Manager illustrasjonsbilde

Få oversikt over hva som skjer, hvor det skjer, og hvordan du skal agere med Situator Manager.

 

Skap din digitale situasjonsforståelse, forbered hendelseshåndtering, muliggjør maskinlæring og automatisering. Alt visualisert i ett enkelt grensesnitt. Med intelligente, digitale løsninger fra Racom kan du optimalisere drift, operasjoner, sikkerhet og øke presisjon i håndteringen av hendelser. Alt i ett enkelt grensesnitt.

Situator Manager Racom.

Sett  informasjonen i system og få oversikt over alle situasjoner

 

Alle bedrifter besitter i dag en stor mengde data fra ulike systemer og sensorer som alle har ulike kritiske oppgaver. Denne informasjonen blir sjeldent utnyttet og satt i system og blir dermed ikke utnyttet til sitt fulle potensiale.

 

For at informasjonen bedriften kan få fra de ulike systemene og sensorene skal kunne utnyttes på best mulig måte er det viktig at de som opererer systemene vet hva som kan leses ut i fra disse dataene, hvordan det henger sammen. Alle operatører må kunne forstå hva som foregår, slik at de kan agere på riktig. Ved å installere Situator Manager får du den nødvendige oversikten.

Systemene og sensorer som bedriften benytter sender inn statusoppdateringer, alarmer og hendelser. Hva kan du lese ut av disse dataene? Hvordan henger de sammen? Klarer alle operatører å forstå hva som foregår, og klarer de å agere rett?

Nøkkelfordeler:

  • Reduser feilmeldinger på underliggende systemer og forsterk operasjonell drift
  • Full synlighet på dine prosesser støttet av innovative work flows
  • Sømløs automatisering av dataprossesser som forenkler arbeidsmetoder
  • Åpen arkitektur forberedt på å integrere morgendagens løsninger designet som en hierarkisk løsning
  • Redusere opplæringstid og kostnader

 

Slik fungerer Situator Manager

Situator Manager er designet og bygget som en hierarkisk løsning. Organisasjoner kan tilpasse Situator til å fungere på ulike nivåer i organisasjonen. Eksempelvis vil spesifikke hendelser og dataflyt være tilgjengelig på alle nivåer av organisasjonen, eller kun være synlig på den aktuelle plasseringen hvor informasjonen er avgjørende.

Racom løsninger kart

Med bruk av avanserte regelstyrte motorer korreleres og integreres dataflyten fra de ulike under-systemene med bidireksjonal automatisering der ønskelig.

 

Bedre beslutningsgrunnlag

Situator Manager sender og mottar data fra  systemer via dedikerte gatewayer som enten eksisterer eller kan utvikles. Fra de ulike gatewayene korreleres og integreres dataen med avanserte algoritmer til omforent brukergrensesnitt

Situator Manager hjelper din organisasjon med å utnytte mengdene av data som strømmer gjennom kontrollsenteret. Alle datamengder blir overvåket slik at avvik og forløpere til kritiske hendelser blir oppdaget.

Racom hjelper deg med å sette sammen et panel som gir deg den nødvendige oversikten og en digital situasjonsforståelse. Situator Manager tar i bruk din organisasjons eksisterende infrastruktur og baserer seg på bedriftens utfordringer. Ved å bruke de allerede eksisterende sensorene trekker vi ut all relevant data, samt utvikler regler og prosedyrer som optimaliserer din bedrifts forståelse av dataen.

 

Med Racom og Situator Manager for du et oversiktlig bilde som gir deg informasjon om:

 

  • Hva som skjer
  • Hvor det skjer
  • Hvordan du skal respondere

 

 

 

Med Situator Manager kan vi garantere at driftssentralen og operatørene får en mer effektiv avviksbehandling, samtidig som ledelsen får informasjon raskere og mer presist enn ved klassiske systembaserte applikasjoner.