Racom er leverandør for ulike type sensorer og integrerer disse mot vårt videosystem og toppsystem.

Radar

Racom leverer en ny type radarer som kan detektere mennesker og objekter på inntil 1400m, plassere disse på et kart og følge alle bevegelser. Med oppdatert posisjonering 8 ganger i sekundet og med en radar på størrelse med et A4 ark, er radarene unike i dagens marked og gir kunden en unik kontroll over sine områder til en lav kost.

Dronedeteksjon

Racom leverer en ny type radarteknologi som kan detektere droner ut til 1000 meter, plassere disse i et kart og følge alle bevegelser. Med oppdatert posisjonering 8 ganger i sekundet og med en radar på størrelse med et A4 ark, er radarene unike i dagens marked og gir kunden en unik kontroll ønskede objekter i luftrommet. 

V-Alert

Racom leverer akselerasjonsbasert sensorteknologi som tradisjonelt sett er nyttet til perimetersikkerhet som har et potensialet for å kunne bli nyttet på alle typer overflater for å spore vibrasjoner.

Hver enkelt sensor kalibreres til den overflaten det er festet til og gitt trusselvurdering. Ved at alle sensorene kommuniserer seg i mellom og hver enkelt kalibreres etter gitt trusselvurdering har Racom erfart svært få feilalarmer og en unik presisjon på alarmene.

Testet og sertifisert for norske forhold

V-Alert sensorteknologi kan integreres med videosystemet VisonHub og toppsystemet Situator Manager. Med Racom sin løsning får du:

  • Økt situasjonsforståelse og kontroll
  • Tidlig varsling ved avvik av normalen og sanntidsoppdatering for hendelseshåndtering
  • Kostnadseffektiv løsning med lang levetid
Norsk installasjon i drift