Racom er leverandør for ulike type sensorer og integrerer disse mot vårt videosystem og toppsystem.

V-Alert

Racom leverer akselerasjonsbasert sensorteknologi som tradisjonelt sett er nyttet til perimetersikkerhet som har et potensialet for å kunne bli nyttet på alle typer overflater for å spore vibrasjoner.

Hver enkelt sensor kalibreres til den overflaten det er festet til og gitt trusselvurdering. Ved at alle sensorene kommuniserer seg i mellom og hver enkelt kalibreres etter gitt trusselvurdering har Racom erfart svært få feilalarmer og en unik presisjon på alarmene.

Testet og sertifisert for norske forhold

V-Alert sensorteknologi kan integreres med videosystemet VisonHub og toppsystemet Situator Manager. Med Racom sin løsning får du:

  • Økt situasjonsforståelse og kontroll
  • Tidlig varsling ved avvik av normalen og sanntidsoppdatering for hendelseshåndtering
  • Kostnadseffektiv løsning med lang levetid
Norsk installasjon i drift