Racom er leverandør for ulike type sensorer og integrerer disse mot vårt videosystem og toppsystem.

Radar

Racom leverer  nå en liten og lett type radar teknologi som kan detektere  objekter ut til 1400m. Alle observasjoner plasseres i kart, der en kan bygge regler og soner som gir alarmer. Alle deteksjonene blir klassifisert og presentert med kontinuerlige oppdateringer på objektets bevegelser, i løsningens georefererte kartløsning.  Løsningen kan installeres som en permanent installasjon eller kan leveres som bærbar løsning, med en oppkoblingstid på 5 minutter!

Dronedeteksjon

Racom leverer en ny type radarteknologi som kan detektere droner ut til 1000 meter, plassere disse i et kart og følge alle bevegelser. Sensorene oppdaterer dronens posisjon 8 ganger i sekundet og du følger alle bevegelser på et georeferert kart. Løsningen gir deg unik mulighet til å kontrollere luftrommet tilknyttet din virksomhet.

V-Alert

Racom leverer akselerasjonsbasert sensorteknologi som tradisjonelt sett er nyttet til perimetersikkerhet som har et potensialet for å kunne bli nyttet på alle typer overflater for å spore vibrasjoner.

Hver enkelt sensor kalibreres til den overflaten det er festet til og gitt trusselvurdering. Ved at alle sensorene kommuniserer seg i mellom og hver enkelt kalibreres etter gitt trusselvurdering har Racom erfart svært få feilalarmer og en unik presisjon på alarmene.

Testet og sertifisert for norske forhold

V-Alert sensorteknologi kan integreres med videosystemet VisonHub og toppsystemet Situator Manager. Med Racom sin løsning får du:

  • Økt situasjonsforståelse og kontroll
  • Tidlig varsling ved avvik av normalen og sanntidsoppdatering for hendelseshåndtering
  • Kostnadseffektiv løsning med lang levetid
Norsk installasjon i drift