Akselerometerbasert deteksjon

 

Racom er leverandør for ulike type sensorer og integrerer disse mot vårt videosystem og toppsystem.

 

V-Alert

 

V-Alert er et system som benyttes til alle objektsikringsformål, innvendig og utvendig. Avanserte algoritmer behandler sensorvariabler sentralt, hvilket skiller dette systemet fra andre systemer som ikke har sammesentralbaserte databehandlingskapasitet.

Racom leverer akselerasjonsbasert sensorteknologi som tradisjonelt sett er nyttet til perimetersikkerhet som har et potensialet for å kunne bli nyttet på alle typer overflater for å spore vibrasjoner.

Hver enkelt sensor kalibreres til den overflaten det er festet til og gitt trusselvurdering. Ved at alle sensorene kommuniserer seg i mellom og hver enkelt kalibreres etter gitt trusselvurdering har Racom erfart svært få feilalarmer og en unik presisjon på alarmene.

Virkemåte

 

Hver sensor er individuell og tar selvstendige målinger av sine akselerometerverdier 250 ganger i sekundet i hver akse . Disse målingene (verdivariabler) sender sensoren til sin tilhørende sones prosessorkort sammen med de andre sensorene som tilhører denne sonen. Den kontinuerlige datastrømmen sanntids analyseres i sonens prosessorkort.

Prosessorkortet behandler data fra alle sensorer i avanserte algoritmer som ser på hver enkelt sensor individuelt, samt sensorer i relasjon til hverandre. En alarm utløses dersom en eller flere sensorer gir verdier som er over satte terskelverdier i algoritmen. Hver sensor kan individuelt programmeres etter dets behov for følsomhet. Det
være seg grunnet fasaden sensoren er montert eller spesielle forhold som bevegelse grunnet dører og forhold knyttet til vær og vind. Hver sensor er testet i temperaturer fra -30 til +50 grader celsius.

 

Kvalitetssikret for norske forhold.

V-Alert sensorteknologi kan integreres med videosystemet VisonHub og toppsystemet Situator Manager. Med Racom sin løsning får du:

  • Økt situasjonsforståelse og kontroll
  • Tidlig varsling ved avvik av normalen og sanntidsoppdatering for hendelseshåndtering
  • Kostnadseffektiv løsning med lang levetid

 

 

 

For mer informasjon om V-alert og andre løsninger vi tilbyr, ta kontakt for en uforpliktende prat.