Digital situasjonsforståelse med videosystemet VisionHub

Videosystem med toppsystem-funksjonalitet

 

Majoriteten av dagens videosystemer gir deg kun muligheten til funksjonalitet som opptak, analyse og redigering. Med VisionHub kan du nå integrere alle dine brannsystemer, adgangskontroll og alarmsystemer til et og samme program. Du samler alle dine sikkerhetssystemer til en og samme plattform og kan etablere gjensidige avhengigheter mellom systemene. Du kan selv legge inn handlingsplaner som gjelder for ulike avvik som den enkelte følger gjennom checklister. Dette reduserer avvik og feilhåndtering betraktelig.

 width=

Fordeler:

  • Alle aksjoner og alarmer håndteres fra et program; VisionHub
  • Reduksjon av kostnadsfulle kurs og sertifiseringer
  • Reduksjon av utdanning og opplæringstid
  • Enhetlig problemløsing ved avvik

 

"

Beslutningsstøtte – Sanntidsinformasjon for alle sensorer

 

Med toveis integrasjon mot brann-, alarmsystemer og adgangskontroll vil operatøren umiddelbart få visualisert den tidsriktige informasjonen ved en alarm. På den måten vil aktive kameraer automatisk reagere på avvik og stille seg inn mot avviksområdet. Med den nødvendige informasjonen tilgjengelig blir beslutningen på tiltak mer presis. Opptakene vil også vise hele hendelsesforløpet fra avviket ble registrert, noe som ofte kan være viktig når hendelsen skal gjennomgås i ettertid.

 

Hendelseshåndtering – Spar kritisk tid og gjør rett!

 

Programmer inn ditt planverk og dine prosedyrer for avviksbehandling i din virksomhet digitalt og la VisionHub presentere den enkelte operatør for rett prosedyre ved en gitt hendelse.

 

Automatisering – Reduser tidsbruk ved digitalisering

 

VisionHub kan konfigureres med de øvrige integrerte sensorene til å reagere ved gitte hendelser. Ved å skape gjensidige avhengigheter av data vil vi med VisionHub kunne automatisere en rekke av dine analoge prosesser og

 

Hva får du?

  • En svært solid programvare med integrasjonsmuligheter for brann, alarm og adgangskontrollsystemer.
  • Et avansert og utprøvd videoanalyseverktøy.
  • 15 lisenser for det prisbelønnede og patenterte Suspect Search

 

Hvem passer VisionHub for?

 

VisionHub egner seg for deg som ønsker å optimalisere dagens utnyttelse av sensorer og video for å skape en bredere digital situasjonsforståelse og et økt beslutningsgrunnlag for dine beslutningstakere. Ettersom samfunnet utvikler seg vil det bli desto flere elementer å ha oversikt over, dagens teknologi frigjør resurser slik at mer kan brukes til verdiskaping.

 

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om videosystemet, så kan en av våre medarbeidere sende deg dette, eller ring for en uforpliktende prat.