Optimal drift med Racoms løsninger

Racom er en systemintegrator med kunnskap og løsninger som sammenstiller data fra ulike sensorer og systemer, til sanntidsinformasjon.

Racoms løsninger bruker data for å optimalisere sikkerhet og drift innenfor et bredt felt av bransjer. Det kan være avanserte løsninger i store sikker hetssystemer til en kommune som vil ha sensorer i ei elv som gir alarm når vannet stiger dramatisk om våren, eller en liten bedrift som trenger å sikre eien dommen sin fra innbruddstyver.

Vi er Qognify strategiske partner i Norden og tilpasser og utvikler løsninger etter kundens behov, i samarbeid med kunden, understreker Frode Igland, daglig leder i Racom.

Situator Manager, håndterer hendelser automatisk

Situator Manager er kort fortaltet system som gir deg digital situasjonsforståelse, beslutningsstøtte, håndterer hendelser relatert til beredskapsplaner og virksomhetsstyring.  Det er toppsystemet som gir deg maksimal utnyttelse av tilgjengelig data og omdanner denne til et operativt formål. Systemet henter informasjon fra sensorer som kan være plassert hvor som helst.

Et poeng er å redusere eller unngå situasjoner som kan føre til store driftsavvik og kostnader for virksomheten. Derfor åpner systemet for å sette ulike former for varsling er om mulige avvik, før selve systemet gir alarm. Automatisering av prosesser og planverk vil styrke og gjøre bedriften mer effektiv. Og ikke minst frigjøre mental kapasitet til operatører for andre arbeidsoppgaver, mener Igland. VisionHub, neste generasjons video håndteringssystem. Racom leverer også markedets mest robuste videosystem som dekker alle behov for en mindre virksomhet.

VisionHub, neste generasjons video håndteringssystem

Racom leverer også markedets mest robuste videosystem som dekker alle behov for en mindre virksomhet.

Enkelt forklart er dette «lillebroren» til Situator Manager. Innen perimeter sikring leverer Racom sensorer som kan kobles til begge løsningene. Vår perimetersikring løsning inneholder avansert vibrasjons teknologi som er både driftssikker og kostnadseffektiv, avslutter han.