Racom AS har inngått samarbeid med CRI Respons for å kunne tilby helhetlige leveranser innen beredskap og sikkerhet.

Leveransene vil åpne for forbedrede avrop på de spesifikke beredskapstjenestene en bedrift måtte ha behov for i dag, samt muliggjør utvidelse av tjenestespekter ved eventuelle fremtidige behov. Samarbeidet mellom beredskapselskapet CRI Respons og integrasjonselskapet Racom utvider porteføljen mot eksisterende kunder, i tillegg til å åpne for nye markedsområder og muligheter.

CRI Respons leverer ekspertise innen risiko, beredskap og krisehåndtering fra både offentlig og privat sektor.  Ved å integrere Racoms programvare i CRI Respons sine løsninger vil kundene få ytterligere viktig støtte, blant annet ved behov for umiddelbar bistand i enhver krisehendelse, uavhengig av bransje.

– Vi er svært fornøyde med å få Racom med på laget, sier Tore Anshus, daglig leder i CRI Respons.
– Sammen blir vi et svært kunnskapsrikt og motivert beredskapsteam som kan takle uventede krisesituasjoner og lede våre kunder trygt igjennom, uansett hvor i landet de måtte befinne seg, understreker Anshus.

Racoms plattform benytter integrerbare sensorer som vil underbygge kundens egen risikovurdering, i tillegg innehar løsningen påfølgende håndtering, som resulterer i kortere vei fra definert tiltak til praktisk utførelse.

– Racom tilrettelegger for direkte effekt som følge av riktig utnyttelse av innhentet data. Kunden får en digitalisert løsning som gir resultater på meget kort tid. I Racom har vi troen på et økosystem som sammenfatter flere aktører for å bygge et mer solid fundament for små og mellomstore bedrifter. Ved å fjerne siloer, vil vi kunne bygge et fullverdig digitalisert system som våre kunder vil spare penger på, øke sikkerheten med og få tid til å fokusere på sine kjerneområder. Vi er de digitale håndverkerne som får ting til å skje, sier Frode Igland, CEO i Racom.

– Samarbeidet vil være en styrkemultiplikator for selskapenes felles marked, og kundene vil oppleve en bærekraftig digital løsning for egen sikkerhet, avslutter Igland.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tore Anshus
CRI Respons
Telefon: +47 468 96 881
E-post: tore@crirespons.com
Nettside: www.crirespons.no

CRI Respons er en totalleverandør innen sikkerhet og beredskap og har etablert et beredskapssenter (CRISOC) som er tilgjengelig for bedriftene døgnet rundt. I tillegg har CRI Respons et døgnåpent supportsenter tilgjengelig for sine oppdragsgivere. Beredskapssenteret er bransjeuavhengig og har et støtteteam som alltid står klart til å bistå umiddelbart i enhver krisehendelse. Dette omfatter et mannskap på opptil 20 beredskapsmedarbeidere som alle har bred operativ og strategisk erfaring fra krisesituasjoner. Tjenestene innbefatter blant annet kriselederstøtte, stabskoordinator, pårørendeomsorg, krisekommunikasjonsmedarbeidere og telefonoperatører. I tillegg til Proactima har CRI Respons samarbeidsavtaler med det digitale krisehåndteringsverktøyet Rayvn og risiko og støtteverktøyet Human Risks.

CRI Respons ble etablert i 2019 og har kontorer i Oslo og Kristiansand.

 

Frode Igland
Racom
Telefon: +47 916 03 003
E-post: frode.igland@racom.no
Nettside: www.racom.no

Racom er en System Integrator og Software utvikler som leverer intelligente teknologiløsninger og profesjonelle tjenester for å optimalisere drift, sikkerhet, trygghet, nettverk og kommunikasjon til kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner.