spotterradar.png

 

Radar

 

SpotterRF

 

Racom leverer  nå en liten og lett type radar teknologi som kan detektere  objekter ut til 1400m. Alle observasjoner plasseres i kart, der en kan bygge regler og soner som gir alarmer. Alle deteksjonene blir klassifisert og presentert med kontinuerlige oppdateringer på objektets bevegelser, i løsningens georefererte kartløsning.  Løsningen kan installeres som en permanent installasjon eller kan leveres som bærbar løsning, med en oppkoblingstid på 5 minutter!

 

 

Dronedeteksjon

Racom leverer ulike typer teknologier som nyttes til å detektere droner. Deteksjonen kan gjøres ved bruk av enkel og nett radarteknologi eller med RF teknologi for mottak av radiosignaler. Løsningene gir brukeren mulighet til å detektere droner ut til 6kilometer og plassere samt følge disse på et georeferert kart.

Gjennom Racom sine integrasjoner på kryss av ulike typer teknologier og systemer kan du bygge autonome prosesser ved alarmsoner og tilknytte høyteknologiske løsninger innen video, ADS-B sporingsteknologi, kraftige belysere og innsatsmidler for bekjempning av droner. Sensorene oppdaterer dronens posisjon 8 ganger i sekundet, klassifiser type farkost og plasserer dens bevegelser på kartet. Ny teknologi gjør det nå mulig å plassere operatøren av dronen i samme kartet!

Du kan velge flere forskjellige modeller av radardetektorer, basert på ditt behov. Hvordan innretningene monteres og programmeres er avgjørende for god sikring, derfor er det viktig at du og din bedrift er bevisst trusselbildet. Grovt sett kan løsningene Racom tilbyr fungere på to måter; bakkedetektor og luftromdetektor. I illustrasjonen nedenfor kan du se de forskjellige modellene og virkningsområde. Som anvist kan radarsystemet, med integrasjon i vårt Situator Manager program, analysere ukjente objekter og automatisk avgjøre trusselnivået.

Radar.png