Avinor OSL

Oslo Lufthavn

Avinor Oslo lufthavn er Norges hovedflyplass og ble åpnet 8. oktober 1998. I 2020 hadde Oslo lufthavn 9 millioner reisende. Norges hovedflyplass ligger på Gardermoen, 47 kilometer nord for Oslo. Flyplassen har en sterk miljøprofil og har blant annet stort fokus på kollektivtransport til og fra flyplassen. 15 000 mennesker jobber på Oslo lufthavn for å holde flyplassen i gang 24 timer i døgnet. Disse 15 000 er fordelt på over 150 selskaper som jobber med alt fra bagasjehåndtering til flynavigasjon.

Racom AS har levert videoovervåknings-, og analysesystem, fysisk og logisk perimetersikring samt hendelseshåndteringsløsning til Oslo Lufthavn Gardermoen. Mer informasjon om denne løsningen kan forespørres ved å ta kontakt med post@racom.no