Bergen Lufthavn

Flesland

Bergen lufthavn Flesland er et sentralt trafikknutepunkt for Bergensregionen og Vestlandet, med over 6 millioner passasjerer årlig. Bergen lufthavn er en av 44 norske lufthavner som er eiet og drevet av Avinor.

Racom AS har levert fysisk og logisk perimetersikring til Bergen Lufthavn Flesland. Mer informasjon om denne løsningen kan forespørres ved å ta kontakt med post@racom.no