Bodø Lufthavn

Bodø Lufthavn

Bodø lufthavn er en sivil stamrutelufthavn, beliggende sør/sørvest for Bodø sentrum i Nordland fylke. Flyplassen ble bygget under andre verdenskrig, og fikk sivil trafikk fra 1952. Den sivile delen av lufthavnen driftes av Avinor. Dagens terminal har elleve gater, og kan i tillegg betjene flere fly på fjernoppstilling.

Racom AS har levert logisk perimetersikring til Bodø Lufthavn. Mer informasjon om denne løsningen kan forespørres ved å ta kontakt med post@racom.no