Kirkenes Lufthavn

Kirkenes Lufthavn

Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen eies og drives av Avinor. Lufthavnen ligger på Høybuktmoen omtrent 10 km fra Kirkenes, i Sør-Varanger kommune i Finnmark. I 1941 etablerte tyskerne to rullebaner på Høybuktmoen, på 1 000 og 1 200 meter.

Racom AS har levert logisk perimetersikring til Kirkenes Lufthavn Høybuktmoen. Mer informasjon om denne løsningen kan forespørres ved å ta kontakt med post@racom.no