Luftforsvaret

Luftforsvaret

Luftforsvaret overvåker, kontrollerer og hevder suverenitet i luftrommet over norsk territorium og tilstøtende områder. Hver dag bidrar Luftforsvaret til å holde oversikt med nærområdene våre, og vi hevder norsk suverenitet. Luftforsvaret har stående rednings- og kriseberedskap, samtidig som vi trener og øver for å være klare til å forsvare Norge og norske verdier. Luftforsvaret produserer og leverer luftmakt til fellesskapet, og vi opererer ulike systemer fra baser over hele vårt langstrakte land, og i internasjonale operasjoner. Norge satser på luftmakt ved å investere i nye kampfly, helikoptre, overvåkingsfly, radarer og nytt luftvern. I tillegg bygger Luftforsvaret opp fremtidens luftbaser, personellstruktur og kompetanse.

Racom AS har levert sikkerhetsløsninger til luftforsvaret. Mer informasjon om disse løsningene kan forespørres ved å ta kontakt med post@racom.no