Stavanger Lufthavn

Stavanger Lufthavn

Avinor Stavanger lufthavn, Sola ligger i Sola kommune med kort avstand til Stavanger og Sandnes sentrum. Stavanger lufthavn er viktig for næringslivet i regionen, inkludert energibransjen som både benytter egen terminal for helikoptertrafikk og utgjør et betydelig flypassasjergrunnlag. Tradisjonelt er Stavanger lufthavn betraktet som en næringslivslufthavn, men over tid er fritidsreisende blitt majoriteten av de reisende. Det er bosatt ca 330.000 mennesker innenfor en time fra flyplassen og cirka 660.000 mennesker innenfor 3 timer. Regionen har hatt høy befolkningsvekst og har høyest andel utenlandsk befolkning med om lag 20 prosent internasjonale innbyggere.

Racom AS har levert videoovervåkningssystem, fysisk og logisk perimetersikring samt hendelseshåndteringsløsning til Stavanger Lufthavn Sola. Mer informasjon om denne løsningen kan forespørres ved å ta kontakt med post@racom.no