Stortinget

Stortinget

Når du stemmer ved stortingsvalg, er du med på å bestemme hvilke 169 personer som skal sitte i  Norges  lovgivende, bevilgende og kontrollerende forsamling de neste fire årene. Stortinget har tre viktige hovedoppgaver:

  • Lovgivende:       Vedta lovene vi skal leve etter i Norge.
  • Bevilgende:       Bestemme hvordan staten skal få sine inntekter og hvordan pengene skal fordeles i samfunnet.
  • Kontroll:              Kontrollere regjeringen.

I tillegg til Stortinget er det to andre statsmakter i Norge: Den utøvende (regjeringen) og den dømmende (domstolene).

Racom AS har levert videoovervåkningssystem til Stortinget. Mer informasjon om denne løsningen kan forespørres ved å ta kontakt med post@racom.no