top of page

Racom best i Europa

1. nov. 2022

Spotter Global Inc. har tildelt Racom pris

Racom AS har i lang tid arbeidet målrettet med levering av avanserte radarløsninger som inkluderer blant annet radarer fra Spotter Global Inc.


Racom kombinerer radarsystemer med annen supplerende teknologi, som gir sikkerhetsløsninger med høy deteksjonsnøyaktighet i kombinasjon med meget lav falsk alarm rate.


Produsent av radarsystemer har som følge av Racom sine omfattende leveranser, og de supplerende egenutviklede integrasjoner, mottatt pris for beste system-, og løsningsleverandør av Spotter Global Inc.     


bottom of page