top of page
Racom-Situator-Manager

 

Toppsystem - PSIM

 

Sett informasjonen i system og få oversikt over alle situasjoner

Alle bedrifter besitter i dag en stor mengde data fra ulike systemer og sensorer som alle har ulike kritiske oppgaver. Denne informasjonen blir sjeldent utnyttet og satt i system og blir dermed ikke utnyttet til sitt fulle potensiale.

 

For at informasjonen bedriften kan få fra de ulike systemene og sensorene skal kunne utnyttes på best mulig måte er det viktig at de som opererer systemene vet hva som kan leses ut i fra disse dataene, hvordan det henger sammen. Alle operatører må kunne forstå hva som foregår, slik at de kan agere på riktig. Ved å installere et toppsystem får du den nødvendige oversikten.

Systemene og sensorer som bedriften benytter sender inn statusoppdateringer, alarmer og hendelser. Hva kan du lese ut av disse dataene? Hvordan henger de sammen? Klarer alle operatører å forstå hva som foregår, og klarer de å agere rett?

Nøkkelfordeler:

  • Reduser feilmeldinger på underliggende systemer og forsterk operasjonell drift

  • Full synlighet på dine prosesser støttet av innovative work flows

  • Sømløs automatisering av dataprossesser som forenkler arbeidsmetoder

  • Åpen arkitektur forberedt på å integrere morgendagens løsninger designet som en hierarkisk løsning

  • Redusere opplæringstid og kostnader

Racom økosystem

Slik fungerer et Toppsystem

Toppsystem er designet og bygget som en hierarkisk løsning. Det mottar og sender data fra underliggende systemer via dedikerte gatewayer som enten eksisterer eller kan utvikles. Fra de ulike gatewayene korreleres og integreres dataen med avanserte algoritmer til omforent brukergrensesnitt

Et toppsystem vil hjelpe din organisasjon med å utnytte mengdene av data som strømmer gjennom kontrollsenteret. All datamengde blir overvåket slik at avvik og forløpere til kritiske hendelser blir oppdaget.

Racom hjelper deg med å sette sammen et panel som gir deg den nødvendige oversikten og en digital situasjonsforståelse. Racom benytter din organisasjons eksisterende infrastruktur og baserer seg på bedriftens utfordringer for å sette opp et optimalt toppsystem som passer dine behov. Ved å bruke de allerede eksisterende sensorene trekker vi ut all relevant data, samt utvikler regler og prosedyrer som optimaliserer din bedrifts forståelse av dataen.

bottom of page