top of page

 

Lydlogg

 

Hvem sa hva, når og til hvem?

 

Dette er relevante spørsmål når vi snakker om lydlogging, dvs opptak av telefon- og radiokommunikasjon. Det å rekonstruere og nøyaktig gjenskape det som skjedde på det aktuelle tidspunktet kan i mange tilfeller være helt avgjørende for å ta en korrekt beslutning. I mange miljøer som Racom opererer i er det lovpålagte krav til opptak, andre steder er det ikke lovpålagt, men det gis anledning til dette dersom man har et konkret behov. Behovene som dekkes kan være mange, blant annet dokumentasjon av salg, avtaleinngåelse, sjikane mm.

Informasjonen som samles inn er ikke mye verdt dersom det er vanskelig å søke og gjenfinne opptakene. Racoms løsninger er spesielt utviklet med tanke på dette. All informasjonen blir systematisert og gjort tilgjengelig i ett felles grensesnitt for brukeren, dette muliggjør en rask og enkel prosessering av informasjonen, og brukerapplikasjonene er lette å forstå og anvende.

 

Våre løsninger logger alle typer formater, og de kan logge ubegrenset antall telefoner/radiolinjer. Vi logger analogt, digitalt, ISDN GT, ISDN UT og VoIP. Opptak på våre løsninger har flere ganger blitt brukt som bevis i norske rettssaler, slik at med våre løsninger kan man som kunde være sikker på at opptakene kan brukes i en eventuell tvist.

Noe for deg?

Allerede nå vet du kanskje om dette kan være noe for deg og din bedrift. Det vil være avhengig av hvorvidt telekommunikasjon eller annen verbal kommunikasjon står sentralt i deres virkemåte. Uansett behov er løsningen vi tilbyr av ypperste klasse, slik at du kan være sikker på at informasjonen blir godt ivaretatt når det skulle være nødvendig.

Lydlogg.

bottom of page