top of page
Boreplattform
Equinor-logo

 

Equinor, er et bredt energiselskap med en stolt historie med 21.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

 

Racom AS har levert videoovervåknings-, og analysesystem til Oslo-kontoret på Fornebu.

bottom of page