top of page
Statnett kraftledning over fjellet
Statnett

Statnett bygger, eier og drifter det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i stikkontakten året rundt. Statnett SF er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet (OED). Tilsynsmyndighet er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Statnett følger Statens prinsipper for godt eierskap og etterlever anbefaling fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Racom AS har levert hendelseshåndteringsløsning til Statnett SF

bottom of page