Statnett.jpg
Statnett_logo_web.png

Statnett bygger, eier og drifter det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i stikkontakten året rundt. Statnett SF er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet (OED). Tilsynsmyndighet er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Statnett følger Statens prinsipper for godt eierskap og etterlever anbefaling fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Racom AS har levert hendelseshåndteringsløsning til Statnett SF