top of page
Bryggen i Bergen

 

BERGEN KOMMUNE

 

Bergen by ble grunnlagt på en grønn slette mellom fjellene for over 900 år siden. I dag bor der 285.601 innbyggere. Bergen ble gitt status som by av Olav Kyrre i 1070.
Frem til 1299 var byen kongens hovedsete og ble regnet som Norges hovedstad.


Racom AS har levert videoovervåkningssystem til administrative bygg.

bottom of page