top of page
Oslo Lufthavn Gardermoen
Avinor
Oslo Lufthavn Gardermoen

Oslo Lufthavn Gardermoen

Oslo lufthavn er Norges hovedflyplass. Norges hovedflyplass ligger på Gardermoen, 47 kilometer nord for Oslo. Flyplassen har en sterk miljøprofil og har blant annet stort fokus på kollektivtransport til og fra flyplassen. 15 000 mennesker, fordelt på 150 selskaper, jobber på Oslo lufthavn for å holde flyplassen i gang 24 timer i døgnet. Racom AS har levert videoovervåknings-, og analysesystem, fysisk og logisk perimetersikring samt hendelseshåndteringsløsning til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Bergen Lufthavn Flesland

Bergen Lufthavn Flesland

Bergen lufthavn Flesland er et sentralt trafikknutepunkt for Bergensregionen og Vestlandet, med over 6 millioner passasjerer årlig. Bergen lufthavn er en av 44 norske lufthavner som er eiet og drevet av Avinor. Racom AS har levert fysisk og logisk perimetersikring til Bergen Lufthavn Flesland.

Stavanger Lufthavn Sola

Stavanger Lufthavn Sola

Stavanger lufthavn er viktig for næringslivet i regionen, inkludert energibransjen som både benytter egen terminal for helikoptertrafikk og utgjør et betydelig flypassasjergrunnlag. Tradisjonelt er Stavanger lufthavn betraktet som en næringslivslufthavn, men over tid er fritidsreisende blitt majoriteten av de reisende. Racom AS har levert videoovervåkningssystem, fysisk og logisk perimetersikring samt hendelseshåndteringsløsning til Stavanger Lufthavn Sola.

Kirkenes Lufthavn Høybuktmoen

Kirkenes Lufthavn Høybuktmoen

Kirkenes lufthavn eies og drives av Avinor. Lufthavnen ligger på Høybuktmoen omtrent 10 km fra Kirkenes, i Sør-Varanger kommune i Finnmark. I 1941 etablerte tyskerne to rullebaner på Høybuktmoen, på 1 000 og 1 200 meter. Racom AS har levert fysisk og logisk perimetersikring til Kirkenes Lufthavn Høybuktmoen.

Sogndal_Lufthamn

Sogndal_Lufthamn

Sogndal lufthamn eies og drives av Avinor. Lufthavnen ligger fjellkollen Haukåsen i Sogndal kommune i Vestland. Haukåsen har mye fint turterreng å by på, samt flott utsikt over Sognefjorden. Flyplassen ble etablert som en del av kortbanenettet i 1971. Racom AS har levert fysisk og logisk perimetersikring til Sogndal lufthamn.

Bodø Lufthavn Hernes

Bodø Lufthavn Hernes

Bodø lufthavn er en sivil stamrutelufthavn, beliggende sør/sørvest for Bodø sentrum i Nordland fylke. Flyplassen ble bygget under andre verdenskrig, og fikk sivil trafikk fra 1952. Den sivile delen av lufthavnen driftes av Avinor. Dagens terminal har elleve gater, og kan i tillegg betjene flere fly på fjernoppstilling. Racom AS har levert logisk perimetersikring til Bodø Lufthavn.

bottom of page