top of page

WinGuard

WinGuard er en programvareplattform som integrerer flere underliggende sikkerhetssystemer, og kontrollerer dem med et omfattende brukergrensesnitt. Brukeren har muligheten til å oppdage forekomster registrert av ulike sikkerhets- og informasjonssystemer og løse dem med godkjente standardiserte prosedyrer.

For mer informasjon, besøk produsentens Advancis nettside.

Leistand_Skyline.png

Egenskaper

 • Samlet plattform
  Alle ulike fagsystemer samlet ett sted for å gi et helhetlig situasjonsbilde

 • Strukturert drift
  WinGuards workflows guider brukeren gjennom nødvendige tiltak for en rask og sikker løsning av situasjonen

 • Rapporter
  Alle hendelser blir loggført og kan benyttes i ulike rapporter

 • Sikkerhet og stabilitet
  Systemtilgjengeligheten sikres kontinuerlig via Hot-Standby og kryptert sikkert til gjeldende standarder (AES 256).

 • Skalerbarhet
  WinGuard er skalerbar fra et frittstående system opp til en omfattende nettverksløsning med flere lokasjoner og mobile klienter.

 • Utvidbarhet
  Åpne grensesnitt muliggjør utvidelser av systemet til å dekke ytterligere applikasjoner, f.eks billettsystemer.
   

Winguard_med_3_skjermer
Solution.JPG
Winguard_løsning

Integrasjon

 • Farevarslingssystemer
  Visualisering av tilkoblede systemer og helhetlig oversikt over situasjonen.

 • Videoovervåkning
  Sentralisert kontroll av videosystemer.

 • Adgangskontroll
  Drift og hendelseshåndtering for adgangskontroll.

 • Perimeterbeskyttelse
  Integrert perimeterbeskyttelse, i samarbeid med bevegelsesdetektorer og videoanalyse, gir en allsidige mulighet.

 • Kommunikasjon
  Effektiv varsling takket være konsolidering av ulike kommunikasjonssystemer.

 • Evakuering
  Umiddelbare automatisk tiltak som opplåsing av rømningsdører og utsendelse av høyttalerkunngjøringer.

bottom of page