top of page
Situator klient

Situator

Situator er den ledende bedriftshendelseshåndteringsløsningen og integrerer og korrelerer informasjon i sanntid fra flere og forskjellige systemer på tvers av bedriften. Samtidig koordinerer den de mest effektive reaksjonene, og sikrer at alle i den operasjonelle kjeden vet hva som skjer, hvor det skjer og hvordan de skal reagere.

For mer informasjon, besøk leverandørens Qognify nettside.

Situasjonsforståelse

Situator samler inn, integrerer og korrelerer data fra et stort antall sensorer og tredjepartsapplikasjoner, og genererer en konsolidert oversikt over en hendelse for å lette beslutninger.

Automatisert arbeidsflyt

Ved å bruke de avanserte planleggings- og arbeidsflytverktøyene, kan du utvikle selv de mest komplekse responsprosedyrene for ulike rutine- og nødsituasjoner.

Forbedret samsvar

Gjennom automatiserte arbeidsflyter og rapportering sikrer Situator at retningslinjer og prosedyrer følges på en enhetlig måte.

bottom of page