top of page

Personvernerklæring

Innledning 

Racom AS, org.nr. 954 537 900 («Racom», «vi») er et teknologiselskap med fokus på å intergrering av sensorteknologi til nytte i et hendelsesbasert toppsystem. Vi holder til på Solli plass i Oslo. 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Racom samler inn og bruker personopplysninger når du besøker racom.no, benytter våre tjenester, er kunde av oss eller på annen måte er i kontakt med oss. Racom er behandlingsansvarlig for personopplysningene som blir behandlet på dette nettstedet og når det er vi som bestemmer formål og hjelpemidler for tjenester. 

Denne personvernerklæringen gjelder ikke når Racom opptrer som tjenesteleverandør på vegne av våre kunder. I slike tilfeller er det våre kunder som er behandlingsansvarlig og som plikter å informere om sin behandling av personopplysninger gjennom egen personvernerklæring. 

Personvernerklæringer gjelder heller ikke tredjeparts behandling av personopplysninger. Tredjeparter som vi samarbeider med, og andre nettsider som er tilgjengelige via dette nettstedet, har egne personvernerklæringer og egen praksis som de selv er hovedansvarlig for. 

Racoms behandling av personopplysninger 

Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og utleverer personopplysninger når du bruker våre nettsider, digitale tjenester, er jobbsøker og kontaktperson. Den forklarer våre databehandlingsaktiviteter, hvilket formål de har, hva slags personopplysninger disse aktivitetene innebærer og hvilket rettslig grunnlag de har. 

 

Nettsideanalyse 

Når du besøker våre nettsider, racom.no, samler vi inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilke nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider. 

Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser og trender og mønstre ved bruken av nettsiden. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse våre nettsider og tjenester til brukernes antatte behov. Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål. 

Chat-tjeneste og e-postkorrespondanse 

Dersom du benytter vår chat-tjeneste eller sender oss e-post vil vi registrere og behandle meldingene i den grad det er nødvendig for å besvare din henvendelse. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger knyttet til chat og e-post er vår berettigede interesse i å besvare henvendelser samt å kunne dokumentere korrespondansen. Chat og e-postkorrespondanse vil bli lagret så lenge det er nødvendig for disse formålene.

 

Nyhetsbrev og elektronisk markedsføring 

 

Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema eller lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å sende deg tips, informasjon og nyhetsbrev via e-post. I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, e-post-adresse, telefonmunner og eventuelle andre opplysninger du oppgir.

 
Vi vil ikke sende deg tilbud via e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder med mindre det foreligger et eksisterende kundeforhold, eller du uttrykkelig har samtykke til dette. 


Opplysningene vi behandler vil bli benyttet til å tilpasse våre nyhetsbrev og budskap til deg. Det rettslige grunnlaget for nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser, og i andre tilfeller ditt samtykke. 

Annen markedsføring 

Personopplysninger i analytiske datasett vil alltid bli slettet etter at analysen er gjennomført. Formålet med slike analyser er å evaluere samt forbedre vår markedsføring ovenfor våre kunder. 


Det rettslige grunnlaget for behandlingen som beskrevet i dette punktet er vår berettigede interesse i å markedsføre våre tjenester i digitale kanaler.

 

Utlevering av personopplysninger 

Underleverandører og samarbeidspartnere 

Racom benytter seg av underleverandører (databehandlere) for innsamling, lagring og informasjonshåndtering. Disse underleverandørene behandler data på våre vegne i henhold til databehandler og våre instrukser, og i henhold til norsk og europeisk personvernlovgivning. 


Våre underleverandører og samarbeidspartnere er: 

 • Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

 • Superoffice AS, Wergelandsveien 27, 0167 Oslo 

 • Wix  

 • Microsoft, Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

 

I tilfeller hvor vi har uttrykkelig samtykke fra deg vil vi kunne dele personopplysninger med samarbeidspartnere for markedsføringsformål. Skulle det oppstå en hendelse hvor vi trenger ditt uttrykkelige samtykke vil vi kunne kontakte deg ved hjelp av kontaktinformasjonen vi har fått fra deg. 

Personopplysninger vil ikke bli overført til underleverandører eller samarbeidspartnere utenfor EU/EØS som ikke sikrer en forsvarlig behandling av personopplysninger uten at det på forhånd er etabler et overføringsgrunnlag i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. 

Informasjonskapsler (cookies) 

Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) når du besøker våre nettsider. Informasjonskapsler er tekstfiler som lastes ned og lagres på enheten din når du besøker siden. 


Vi benytter informasjonskapsler for autentiseringsformål slik at du ikke trenger å identifisere deg hver gang du besøker nettstedet vårt. 


Informasjonskapsler benyttes også for brukerstatistikk, for å tilpasse nettsidene ovenfor våre besøkende samt for å huske besøkendes brukerpreferanser. 


Vi benytter også informasjonskapsler for å forbedre funksjonaliteten til nettsidene. Dette gjør vi ved å lagre informasjon som reduserer fremtidig nedlastningstid og annen informasjon som kan benyttes til  å forbedre brukeropplevelsen. 

Du kan via innstillingene i nettleseren hindre at nettleseren lagrer informasjonskapsler samt slette informasjonskapsler. 

Kommentarer 

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer. 

Kontaktskjemaer 

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år. 

Innebygd innhold fra andre nettsteder 

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. 

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. 

 

Dine rettigheter 

I henhold til norsk personvernlovgivning har du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangspunktet følgende rettigheter: 

 • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene. 

 • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet. 

 • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg. 

 • Rett til å kalle tilbake samtykke – du har rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring. 

 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør. 

 • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å rette en henvendelse til oss først. 

Disse rettighetene kan være begrenset i situasjoner hvor vi er lovpålagt å behandle personopplysningene. 

  

  

Kontaktinformasjon 

Racom AS 
Østre Aker vei 19 
0581 Oslo 

Tilleggsinformasjon 

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger. Racom tar den tilliten du og kunder viser på alvor. Vi er opptatt av å hindre uautorisert tilgang til og videreformidling av personopplysninger. Videre skal vi sørge for at personopplysningene vi behandler behandles konfidensielt, at dets integritet ivaretas og at de er tilgjengelige i henhold til gjeldende personvernlovgivning. 

Som del av våre forpliktelser og bransjen vi jobber i benytter vi nødvendige organisatoriske, datatekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene vi behandler. Risikoen for kompromittering og avvik tas på alvor og vi stiller høye krav klarering av egne ansatte, våre rutiner og vår sikkerhetskultur. 

 

Våre viktigste tiltak 

 • I Racom har vi et sikkerhetsråd som svarer til ledelsen. Her sitter eksperter med erfaring fra både politi og Forsvar 

 • Det er obligatorisk for alle ansatte i Racom å gjennomgå utdanning innenfor personvern 

 • Bruk av kryptering og pseudonymisering som risiko reduserende tiltak 

 • Årlig sikkerhetsrevisjon for å vurdere om gjeldende tiltak er tilstrekkelige 

 • Våre lokaler er skjermet 

 

Våre rutiner for datalekkasjer 

Hvilke automatiske avgjørelser som tas og/eller hva slags profiler som bygges på grunnlag av brukernes opplysninger. 

Opplysningskrav fra bransjelovgivning 

bottom of page