top of page
163064039_l.jpg

 

Videosystem

 

Cayuga

 

Etter at Qognify kjøpte opp SeeTec (Cayuga) i januar 2019, ble Cayuga endel av Racoms portefølge.
Som følge av dette har vi i dag flere store kunder som benytter Cayuga, og dertil god kompetanse på Cayuga.

Som et resultat av oppkjøpet bestemte Qognify i 2022 å slå sammen NiceVision, VisionHub og Cayuga til ett produkt.

Produktet har fått navnet Qognify VMS. 
 

Ta gjerne kontakt for spørsmål rundt Cayuga og eventuelle muligheter for oppgradering til QVMS.

Qognify VMS

Majoriteten av dagens videosystemer gir deg kun muligheten til funksjonalitet som opptak, analyse og redigering.
Med QVMS kan du nå integrere alle dine brannsystemer, adgangskontroll og alarmsystemer til et og samme program.
Du samler alle dine sikkerhetssystemer til en og samme plattform og kan etablere gjensidige avhengigheter mellom systemene. 

Fordeler:

  • Alle aksjoner og alarmer håndteres fra et program; QVMS

  • Reduksjon av utdanning og opplæringstid

  • Enhetlig problemløsing ved avvik

 

Beslutningsstøtte – Sanntidsinformasjon for alle sensorer 

Med toveis integrasjon mot brann-, alarmsystemer og adgangskontroll vil operatøren umiddelbart få visualisert den tidsriktige informasjonen ved en alarm. På den måten vil aktive kameraer automatisk reagere på avvik og stille seg inn mot avviksområdet. Med den nødvendige informasjonen tilgjengelig blir beslutningen på tiltak mer presis. Opptakene vil også vise hele hendelsesforløpet fra avviket ble registrert, noe som ofte kan være viktig når hendelsen skal gjennomgås i ettertid.

 

Automatisering – Reduser tidsbruk ved digitalisering

QVMS kan konfigureres med de øvrige integrerte sensorene til å reagere ved gitte hendelser. Ved å skape gjensidige avhengigheter av data vil vi med QVMS kunne automatisere en rekke av dine analoge prosesser.

bottom of page