top of page

Ekstremværet Ingunn

6. feb. 2024

Racom AS som leverandør av sikkerhetsløsninger som bl. annet baserer seg på doppler radarer, har installasjoner i utsatte områder. Flere av disse installasjonene er i våre nordlige områder, og det er derfor spennende å følge med når et slikt ekstremt vær tester ut våre teknologier og ingeniørarbeider i praksis.

Ekstremværet «Ingunn» tester Racom AS teknologier og leveranser!


Våre mange installasjoner har jo vært utsatt for betydelige værfenomener tidligere, men ikke fullt så betydelig som det Ingunn kunne servere i måned skifte Januar-Februar 2024.Radarsystemer er enheter som er utemontert, som måler objekter i bevegelse relativt til avstand mellom objekter og radarsensorer. Sterk vind i kombinasjon med objekter som resonerer, vibrer og/eller flytter seg unormalt, vil kunne skape betydelig med økning i falske alarmer. Kombinasjonen med gode produkter, gjennomtenkte design og gode løsninger ga ingen betydelige avvik i disse anleggene når Ingunn var på gjennomreise. Racom AS sine leverte radarsystemer besto prøve nok en gang, selv med vindstyrker opp mot 27m/s i kastene.Vi takker våre produsenter for god produktkvalitet, og våre egne ansattes grundige løsningsdesign – slik at våre sluttbrukere opplevde minimale KPI avvik under siste ekstremvær i nord-norge.

bottom of page