top of page

LiDAR eller RaDAR

19. jan. 2024

LiDAR eller RaDAR - et godt supplement til tradisjonelle detektorer for behov som krever litt mer enn standard sensorteknologi.

Racom AS leverer avanserte sikkerhetsløsninger til sluttbrukere med utvidet behov for sikkerhet. Tradisjonelt har dette vært løst med avanserte perspektivkorrigerende 2D videoanalyse, som siste 5 år har blitt supplert med kort og langtrekkende radarsystemer. Tradisjonell 2D videoanalyse perspektivkorrigerer til 3D resultat, hvor dette kun fungerer under visse forutsetninger. Med LiDAR og RaDAR teknologi, har ekte 3D deteksjon blitt en virkelighet som har resultert i svært gode deteksjonsløsninger med høy deteksjonsnøyaktighet i kombinasjon med lav falsk alarm rate.

 

RaDAR og LiDAR er to sider av samme sak, men med forskjellige kapasiteter og begrensninger. RaDAR (Radio Detection and Ranging) er ofte langtrekkende, fungerer under de fleste forhold, mens LiDAR (Light Detection and Ranging) har mindre rekkevidde og lavere evne til å passere fremmedobjekter som støv, tåke og regn. Hovedårsak til disse to teknologier kapasitetsforskjeller er frekvens og bølgelengder, hvor RaDAR normalt opererer i området 10-24GHz med bølgelengder på 3-1 centimeter. LiDAR er i området 330-380THz, med bølgelengder på 900 til 800 nanometer. Hva skal man velge? Behov styrer valget. Dersom man har behov for langtrekkende 3D deteksjoner er RaDAR en god løsning hvis ikke behovet for ekstrem nøyaktighet ikke er viktig. LiDAR velges i tilfeller hvor det er mindre avstander og høyere krav til nøyaktighet. Når man trenger høy nøyaktighet over lange avstander, blir behovet for mange LiDAR enheter relevant.

 

Racom AS har topp-, og videosystemer som støtter direkte integrasjoner av både LiDAR og RaDAR sensorer, og i kombinasjon med hverandre. Racom AS har i mer enn 30 år spesialisert seg på avanserte sikkerhetsløsninger for spesielle behov. Ta kontakt med en Racom ansatt for samtaler og diskusjoner som dekker ditt behov for sikkerhet.  

 

 

bottom of page