top of page

Racom AS opprettholder sine ISO sertifikater

8. apr. 2024

Å være en ISO sertifisert bedrift betyr at bedriften har styringssystemer som skal redusere faren for uønskede og avvikshendelser

Å være leverandør av sikkerhetsløsninger til kommunale og statlige institusjoner krever mer av en virksomhet nå enn før. Kravene om miljø og kvalitet har vært en stund, men vi ser at også informasjonssikkerhet også blir mer og mer fremmet som behov i offentlige leveranser og anskaffelser. Racom AS har hatt, og opprettholder etter siste revisjon sine sertifikater på ISO standardene 9001:2015, 14001:2015 og 27001:2017. Sistnevnte standard er i bevegelse og skal oppdateres ved neste revisjon fra ISO27001:2017 til 27001:2022.

 

Å være en ISO sertifisert bedrift betyr at bedriften har styringssystemer som skal redusere faren for uønskede og avvikshendelser, men ikke at bedriften aldri har slike hendelser. Racom AS bekrefter at styringssystemer og rutiner for kvalitet, miljø og sikkerhet er iht. krav og standarder, samt at vi som leverandør kontinuerlig jobber for å bli en bedre enn dagen før.

 

Vi takker våre kunder for den tillit vi har fått.   

bottom of page